Przeskocz do treści

Test ojcostwa z puszki po napoju

Test na ojcostwo z puszkiCzy można ustalić ojcostwo z puszki po gazowanym napoju? Jak najbardziej! Dzięki niej nasi pac­jenci uzyskali jed­noz­naczną odpowiedź o biologiczne ojcostwo.

Testy DNA w kierunku ustalenia ojcostwa mogą być robione na podstawie różnych nietypowych próbek, tzw. mikrośladów. Laboratorium analizowało do tej pory włosy, plamy krwi, szklanki, maszynki do golenia, a ostatnio uzyskało pełny profil genetyczny również z puszki po gazowanym napoju.

Każdy człowiek pozostawia po sobie ślad na przed­mio­tach, których używa. DNA z nich wyizolowane jest takie samo jak w każdej komórce naszego cała, stąd rodzaj próbek użytych do badania nie ma znaczenia dla wiarygodności wyniku testu. Test na ojcostwo – standardowo bada się wymazy z policzka. Są jednak sytuacje, kiedy nie można ich pobrać (np. domniemany ojciec nie żyje). Wtedy do badania można włączyć właśnie mikroślady.

W odróżnie­niu od wymazów z policzka, są one często zanieczyszc­zone, a DNA bywa w nich zde­grad­owane bądź wys­tępuje w mniejszej ilości. Dlat­ego anal­iza takich próbek wymaga bardziej czułych metod i wysok­iej jakości odczyn­ników, a także doświadczenia i umiejętności osób wykonujących badanie.

Każda sytu­acja w której zna­j­dują się nasi pac­jenci jest inna i wymaga indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia. Dlat­ego lab­o­ra­to­rium nieustan­nie pow­ięk­sza swoje doświad­cze­nie, aby można było znaleźć odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji.

Czy­taj więcej o teś­cie na ojcostwo z włosów i innych próbek »

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 19.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 17.00 w weekendy i święta.