Przeskocz do treści

Jak uznać dziecko? Uznanie dziecka a ustalenie ojcostwa

Uznanie dziecka a ustalenie ojcostwaPacjenci często zwracają się do nas z pytaniem o to co powinni zrobić, aby móc uznać dziecko za swoje lub odwrotnie – zaprzeczyć ojcostwu, które jest im „z góry” przypisywane. Uznanie ojcostwa wymaga złożenia właściwego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, do ustalenia ojcostwa potrzebne są testy DNA. Poniżej omówimy po kolei jak to dokładnie wygląda. 

 

Zgodnie z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania, bądź unieważnienia, to zakłada się (domniemywa), że jego ojcem jest mąż matki.

Wiele dzieci przychodzi dziś jednak na świat poza małżeństwem. Obecnie coraz więcej Polaków rezygnuje z „papierka” na rzecz konkubinatu. Pary żyjące w wolnych związkach nie tylko razem mieszkają i zaciągają kredyty, ale też mają wspólne dzieci. Taki model rodziny w dzisiejszych czasach nie jest już niczym nadzwyczajnym. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku zasada domniemanego ojcostwa już niestety nie obowiązuje.

Jak uznać dziecko

Jeśli mężczyzna chciałby stać się „oficjalnym” ojcem swojego dziecka, ale nie jest mężem jego matki, to musi to dziecko najpierw uznać.

W tym celu powinien udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i podpisać stosowne oświadczenie. Ma na to czas do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, czyli do 18 roku życia. Matka dziecka musi z kolei potwierdzić stanowisko mężczyzny, a więc zadeklarować: „Tak, ten mężczyzna jest ojcem mojego dziecka…” Może to zrobić w tym samym czasie co on lub do 3 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna złożył swoje oświadczenie.

W tym momencie ojciec otrzymuje władzę rodzicielską nad dzieckiem. Gdy kobieta nie wywiąże się z terminu,  dokument podpisany przez ojca zostanie automatycznie unieważniony, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. USC może też odmówić przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa jeśli stwierdzi, że jest ono niedopuszczalne lub ma wątpliwości co do faktycznego pochodzenia dziecka.

Jeśli matka dziecka była wcześniej mężatką, wówczas ma obowiązek złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiedniego dokumentu, który poświadczy co było przyczyną ustania tego małżeństwa: rozwód, separacja, śmierć męża. Ważny jest tutaj dokładny dzień, w którym to nastąpiło. Gdy dziecko przyjdzie na świat przed upływem trzystu  dni od ustania małżeństwa, np. w wyniku rozwodu, wtedy Urząd Stanu Cywilnego uznaje drugiego męża kobiety za formalnego ojca tego dziecka.

Co zrobić, żeby wykluczyć ojcostwo?

Jeśli z jakiegoś powodu mężczyzna nie chce uznać dziecka, wówczas jedna ze stron – matka, dziecko lub ojciec – ma prawo zażądać sądowego ustalenia ojcostwa, przy czym rodzice mogą wytoczyć tego rodzaju powództwo tylko wtedy, gdy dziecko nie ma jeszcze skończonych 18 lat.

Przeczytaj więcej o sądowym ustaleniu ojcostwa w Białymstoku >>

Sądowe ustalenie ojcostwa wymaga przeprowadzenia badań genetycznych (badań DNA), które jednoznacznie określą czy dany mężczyzna faktycznie jest biologicznym ojcem dziecka, czy też nim nie jest. Odbywa się to zgodnie z formalną procedurą, w wyznaczonym do tego miejscu i w obecności świadków. Z przebiegu pobrania próbek (od wszystkich trzech osób) do sądowego testu na ojcostwo sporządzany jest też protokół, który dołączony później do wyniku badania stanowi wraz z nim wiarygodny dowód w toczącym się postępowaniu sądowym.

Warto wiedzieć, że wynik testu na ojcostwo do celów prywatnych również może zostać wykorzystany w sądzie np. jako dowód wstępny w sprawie a nawet być dowodem wystarczającym (gdy obie strony się z nim zgadzają).

Czytaj więcej o prywatnym teście na ojcostwo w Białymstoku>>

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 19.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 17.00 w weekendy i święta.