Przeskocz do treści

Kim są moi rodzice? Test na pokrewieństwo

Są osoby, które nie mają pewności kto jest ich biologicznym rodzicem,  bo np. zostały kiedyś adoptowane. Osoby te decydują się więc wykonać test DNA na pokrewieństwo. Zadaniem takiego badania jest ustalenie czy dwie lub więcej osób łączą więzy rodzinne.

Badanie pokrewieństwa Białystok

Nie wiem czy ja i moja siostra pochodzimy od tego samego ojca?

Do LabGen zgłosiło się rodzeństwo – brat i jego młodsza siostra. Osoby te, już dorosłe, przez całe swoje dotychczasowe życie myślały, że ich ojcem jest ten sam mężczyzna. Gdy jednak ten zmarł w rodzinie zaczęto spekulować, że ojcem starszego brata jest ktoś inny. Matka rodzeństwa miała dopuścić się zdrady, gdy jej małżonek przebywał w delegacji. Rodzina nieżyjącego mężczyzny domagała się wyjaśnień, chciała dowodu na niewierność żony.

Pacjent zadał pytanie: Czy w tej sytuacji można dowiedzieć się czy brat i siostra posiadają tego samego ojca?

Odpowiedź: Tak,  badając próbki DNA brata, siostry i ich biologicznej matki można ustalić czy rodzeństwo pochodzi od tego samego ojca.

Jakiej metody użyto, aby ustalić pokrewieństwo: Aby w przypadku naszych pacjentów możliwe było ustalenie pokrewieństwa potrzebowaliśmy próbek DNA od rodzeństwa (zarówno brata, jak i siostry) oraz ich matki. Dysponując materiałem genetycznym pobranym od wszystkich trzech osób mogliśmy zrealizować badanie zwane analizą statystyczną. Polega ono na tym, że na podstawie pobranych próbek tworzy się indywidulane profile DNA, a następnie sprawdza czy są do siebie podobne. W tym celu profile poddaje się zaawansowanej analizie statystycznej. W tym przypadku wynik badania wykazał, że rodzeństwo pochodzi od tego samego ojca.


Warto przeczytać: