Testy DNA dla sądu - Białystok | LabGen

Dla sądu

Centrum Genetyki LabGen posiada ofertę testów genetycznych na zlecenie sądu. Oferuje testy DNA z zakresu ustalenia biologicznego pokrewieństwa z zachowaniem procedury sądowej oraz identyfikacji osobniczej. Nasza oferta jest kom­plek­sowa — od umówienia stron na pobranie próbek, po wys­taw­ie­nie wyniku. Do wyniku dołączana jest eksper­tyza biegłego sądowego.

Oferta badań

  • Pro­fil gene­ty­czny z wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz z mikrośladu (m.in. plamy krwi, plamy spermy, niedopałki papierosów, sztućce, guma do żucia, włosy z cebulkami i inne)
  • Badanie gene­ty­czne w kierunku ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieństwa

Dlaczego LabGen

  • Wiary­god­ność badań lab­o­ra­to­rium  potwierdzają cer­ty­fikaty jakości w tym GEDNAP i ISFG. Obec­nie wdrażany jest Sys­tem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 17025
  • Badanie zestawu 24 mark­erów gene­ty­cznych zapew­nia wynik 1000 razy bardziej dokładny. Zestaw obe­j­muje mark­ery stosowane przez służby amerykańskie i europe­jskie, co zapew­nia uni­w­er­sal­ność wyników
  • Lab­o­ra­to­rium współpracuje z cenionymi ośrod­kami pol­skimi i zagranicznymi, a także spec­jal­is­tami z zakresu genetyki
  • Posi­adamy punkt pobra­nia próbek w Białymstoku
  • Ist­nieje możli­wość ustal­e­nia pobra­nia próbek w dwóch nieza­leżnych placówkach (aby strony nie spotkały się) oraz zagranicą
  • Orga­nizu­jemy dojazd np. do zakładów karnych i szpitali
  • Płat­ność za badanie można rozłożyć na raty

 

Szczegółowych informacji udziela

Karina Sztendel

tel. 570 423 011

e-mail: biuro@laboratoriumgenetyczne.pl

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 22.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 21.00 w weekendy i święta.