Pewny wynik testu na ojcostwo - Białystok, Suwałki, Augustów | LabGen

Pewny wynik testu na ojcostwo

Wynik testu DNA jednoznacznie potwierdza lub wyklucza biologiczne ojcostwo. Badania DNA są najbardziej czułą metodą ustalenia ojcostwa. Są tak wiarygodne, że uznają je sądy.

Wynik testu na ojcostwo zleconego u nas jest 1000 razy bardziej dokładny. Jest to możliwe dzięki analizie aż 24 markerów DNA zamiast 16.

Gwarantujemy pewny wynik testu na ojcostwo

Lab­o­ra­to­rium posiada wiele lat doświadczenia w testach na ojcostwo, a jakość  badań potwierdzają cer­ty­fikaty. Zau­fały nam nie tylko osoby pry­watne, ale też pol­skie sądy, z którymi współpracujemy.  Zobacz certyfikaty >>

Certyfikaty jakości LabGen

Na czym polega test DNA na ojcostwo?

Dziecko dziedziczy po połowie DNA od ojca i od matki, a badanie ojcostwa polega na porównaniu DNA dziecka i potencjalnego ojca. 

W wyniku analizy uzyski­wany jest pro­fil genetyczny danej osoby. Jest on unikalny i bywa określany “genetycznym odciskiem palca”. Przedstawia się go jako wykaz mark­erów (miejsc na DNA), gdzie do każdego miejsca przy­porząd­kowane są 2 liczby:  jedna pochodzi od matki, druga od ojca.

Następnie sprawdza się, czy połowa pro­filu DNA dziecka jest zgodna z połową pro­filu DNA ojca (czy ojciec i dziecko w każdym z badanych mark­erów mają po jed­nej wspól­nej liczbie).

Rezultat testu ojcostwa zawiera: profile genetyczne badanych osób, wynik zaawansowanej analizy statystycznej oraz słowną interpretację, a także podpisy i pieczątki osób wykonujących i zatwierdzających badanie.


Warto przeczytać:

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 22.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 21.00 w weekendy i święta.