Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa w czasie badań w ciąży

Próbki do testu ojcostwa można pobrać w czasie badań w ciąży od 15 tygodnia. Test DNA pozwala wtedy jednoznacznie ustalić ojcostwo, tak samo pewnie jak badanie wykonane po narodzinach dziecka.  Od matki i potenc­jal­nego ojca można pobrać dowolne próbki: wymazy z policzka, włosy z cebulkami, niedopałek papierosa, maszynkę do golenia i wiele innych.

Pewny wynik testu DNA w czasie badań w ciąży

Testy DNA są najbardziej pewną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcostwa również wtedy, gdy robi się je w czasie ciąży. Możemy zag­waran­tować pewny wynik bada­nia ojcostwa w ciąży, czego potwierdze­niem są cer­ty­fikaty jakości badań i wielo­let­nie doświad­czenie.

Metoda ustalenia ojcostwa w czasie badań w ciąży

W bada­niu porównuje się DNA dziecka i mężczyzny, co pozwala jed­noz­nacznie określić stopień pokrewieństwa między nimi. W ten sposób uzyskuje się wynik, który jednoznacznie potwierdza lub wyklucza biologiczne ojcostwo.  Od dziecka pobiera się próbkę w czasie badań w ciąży: płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mówki. Od matki i ojca można pobrać wtedy  dowolną próbkę, np. wymaz z policzka lub mikroślady, takie jak włosy z cebulkami , szczoteczkę do zębów i wiele innych.


Warto przeczytać: