Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży z krwi

Wystarczy pobrać krew od matki i wymazy z policzka od potencjalnego ojca, aby uzyskać pewny wynik, który jednoznacznie potwierdza lub wyklucza ojcostwo. Badanie jest tak samo pewne jak badania DNA po narodzinach dziecka. Dostępne jest już od 8 tygodnia ciąży, a na pobranie krwi  można umówić się w przychodni w Białymstoku.

W badaniu wykorzystuje się fakt, że DNA płodu obecne jest w krwiobiegu matki. Już po 10 tygodniu ciąży osiąga stężenie, które umożliwia jego wyizolowanie i porównanie z DNA matki i ojca. Podczas badania stosuje się metodę NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji), która pozwala na analizę ponad 2500 miejsc na DNA.

Test DNA w czasie ciąży daje pewny i jednoznaczny wynik 

Jego wynik jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo. Warto pod­kreślić, że testy DNA są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia bio­log­icznego ojcostwa. Możemy zag­waran­tować pewny wynik, czego potwierdzeniem są cer­ty­fikaty jakości badań, wielo­let­nie doświad­cze­nie i wyk­wal­i­fikowana kadra. Zobacz certyfikaty >>

Jak zrobić test na ojcostwo w ciąży z krwi matki?

Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami i umówisz termin wizyty w przy­chodni w Białymstoku. Na pobranie krwi można umówić się od poniedzi­ałku do środy. Badanie nie wymaga przy­go­towań i nie trzeba być na czczo. Wynik testu dostępny jest w ciągu 15 dni roboczych. Przekazu­jemy go lis­tem, tele­fon­icznie oraz mailowo.


Warto przeczytać:

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 19.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 17.00 w weekendy i święta.