Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży z krwi - Białystok | LabGen

Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży z krwi

Wystarczy pobrać krew od matki i wymazy z policzka od potencjalnego ojca, aby uzyskać pewny wynik, który jednoznacznie potwierdza lub wyklucza ojcostwo. Badanie jest tak samo pewne jak badania DNA po narodzinach dziecka. Dostępne jest już od 10 tygodnia ciąży, a na pobranie krwi  można umówić się w przychodni w Białymstoku.

W badaniu wykorzystuje się fakt, że DNA płodu obecne jest w krwiobiegu matki. Już po 10 tygodniu ciąży osiąga stężenie, które umożliwia jego wyizolowanie i porównanie z DNA matki i ojca. Podczas badania stosuje się metodę NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji), która pozwala na analizę ponad 2500 miejsc na DNA.

Test DNA w czasie ciąży daje pewny i jednoznaczny wynik 

Jego wynik jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo. Warto pod­kreślić, że testy DNA są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia bio­log­icznego ojcostwa. Możemy zag­waran­tować pewny wynik, czego potwierdzeniem są cer­ty­fikaty jakości badań, wielo­let­nie doświad­cze­nie i wyk­wal­i­fikowana kadra. Zobacz certyfikaty >>

Jak zrobić test na ojcostwo w ciąży z krwi matki?

Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami i umówisz termin wizyty w przy­chodni w Białymstoku. Na pobranie krwi można umówić się od poniedzi­ałku do środy. Badanie nie wymaga przy­go­towań i nie trzeba być na czczo. Wynik testu dostępny jest w ciągu 15 dni roboczych. Przekazu­jemy go lis­tem, tele­fon­icznie oraz mailowo.


Warto przeczytać:

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 22.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 21.00 w weekendy i święta.